Nürnbergbryggeriet
Innanförliggande lucka

med industriell känsla

Canadaköket har fått förtroendet att leverera 18 exklusiva kök till Glommen och Lindbergs, Bryggerihusen. Arkitekt Glommen och Lindberg har tillsammans med Waldemarson Berglund Arkitekter byggt om Nürnbergbryggeriet, som har anor från 1600-talet, till 11 townhouses, fem vindsvåningar och två lägenheter i storlekarna 52 kvm till 202 kvm. Alla med en industriell karaktär.

Bryggerihusen på Björngårdsgatan härstammar från Stockholms tidiga geografiska utvidgning. Under 1600-talets första hälft, tredubblades stadens invånarantal och torp och gårdar på malmarna fick ge plats för stadsbebyggelse. Det anlades nya, bredare gator och det byggdes stenhus att bo och arbeta i. Hantverk var det vanligaste arbetet och ölbryggning var ett vanligt hantverk.

Under nära trehundra år har här bryggts öl av olika slag och i olika omfattning. Först i småskalig form, likt dagens mikrobryggerier, senare mera industriellt. I mitten av 1800-talet togs bryggeriet över av Fritz Dölling och fick då namnet Nürnbergs Bayerska Bryggeri. Husens bryggeriepok avslutades under 1900-talet genom att de användes som kyl- och fryshus. Nu ska de bli bostäder och det sker med största omsorg om husens historia.

Bryggerihusens industriella karaktär kommer att bevaras, med material som tegel, svart stål, koppar, breda golvplankor och stora, träspröjsade fönster. Som kontrapunkt till detta anläggs en prunkande, gemensam trädgård med orangeri, träd och buskar. 11 av lägenheterna byggs som townhouses med utgång till egen trädgård och alla takvåningar får terrass eller balkong. Samtliga byggs och inreds hantverksmässigt med högsta kvalitet i alla detaljer och materialval.


Bilder från ESNY